Dura Vermeer Groep

src=http://www.bcsf.nl/uploadfiles/image/Leden/Logo/logo_dura.gif

Dura Vermeer Groep
Postbus 7119
2701 AC Zoetermeer
T: 079 - 3438080

Website: http://www.duravermeer.nl

Contactpersoon: Dhr. J. (Job) Dura
E-mail: info@duravermeer.nl

width=150

Dura Vermeer Groep NV is een vooraanstaande onderneming in de Nederlandse bouwbranche, die kan bogen op jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van woning- en utiliteitsbouw en infrastructurele projecten. In samenwerking met partners biedt Dura Vermeer veelal integrale, innovatieve en toonaangevende oplossingen, zowel voor grote, complexe als kleine projecten. Met een omzet van 1 miljard euro en circa 3200 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de top van de bouwindustrie in Nederland.

Dura Vermeer opereert nagenoeg uitsluitend in Nederland. Overheden, institutionele beleggers, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren behoren tot de opdrachtgevers. De onderneming verwerft projecten via bouwteams, (meervoudige) aanbestedingen, en uit eigen ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast participeert Dura Vermeer in toenemende mate in nieuwe samenwerkings- en contractvormen, zoals publiek-private samenwerking (PPS), ‘design en construct’-contracten, ‘turnkey’-projecten en allianties.

Dura Vermeer is georganiseerd in divisies en clusters. Hierin opereren in hoge mate zelfstandige bedrijfsonderdelen, die in Nederland bijna elke regio bestrijken. In de divisie Bouw en Vastgoed zijn de woning- en utiliteitsbouwactiviteiten bijeengebracht. Dit betreft projectontwikkeling, nieuwbouw, onderhoud, renovatie en beheer. De divisie Infra bestaat uit een aantal gespecialiseerde bedrijven, die de hele infrastructuurmarkt bestrijken, van grond- en wegenbouw, beton- en waterbouw, kabels en leidingen en boringen, spoorwegbouw- en onderhoud en ontwikkeling van water, ruimte en groen. Het cluster Advies en Diensten is actief op het gebied van advisering over en engineering van bouw- en infraprojecten en stedelijk vernieuwing. Het cluster Facilitaire Bedrijven omvat materieelvoorziening en wagenparkbeheer.

De onderneming biedt volop ontwikkelingsruimte aan alle betrokkenen. De mogelijkheden zijn ruimschoots aanwezig om kwaliteit en innovatie met alle facetten van de bedrijfsvoering te verbinden.

Dura Vermeer ziet maatschappelijke betrokkenheid als een wezenlijk element in de bedrijfsvoering. De dynamiek van de samenleving, de bouwbranche, de eigen cultuur en de medewerkers stimuleren Dura Vermeer om continu te innoveren en nieuwe samenwerkingsvormen met diverse marktpartijen en overheden actief na te streven. 

« Terug naar het ledenoverzicht